Museot Suomessa

  • tehnyt

Suomi on todella satojen museoiden maa, sillä Museoviraston alaisuudessa toimivia virallisia ja ympäri vuoden avoimena pidettäviä museoita on – kuitenkin melko harvaan asutussa – maassamme päälle 300. Kaikkiaan museoita on luetteloitu olevan pitkälle toista tuhatta, kun luvussa huomioidaan ammatillisesti hoidetut ja Museoviraston luetteloimat museot, sekä kotiseutumuseot. Museokäyntejä tehtiin jo pelkästään Museoviraston alaisiin museoihin yli 7 miljoonaa vuonna 2018.

Suomessa museot jaetaan yleensä viiteen kategoriaan. Näihin ne luokitellaan yleisimmin museoiden edustaman aikakauden, alan tai maantieteellisen alueen mukaisesti. Kategoriat ovat: Museoviraston alaisuudessa toimivat valtakunnalliset museot; maakuntamuseot ja aluetaidemuseot; erikoismuseot; muut kulttuurihistorialliset museot sekä lisäksi Suomen Kotiseutuliiton alla toimivat kotiseutumuseot.

Maakuntamuseot ja aluetaidemuseot

Museoviraston museoista kävijämääriltään eniten Suomessa vieraillaan maakunta- ja aluetaidemuseoissa. Ne houkuttelevat koko vuoden museossa kävijöiden määrästä yli 30 prosenttia tutustumaan kokoelmiinsa. Maakuntamuseoita on maassamme 22, ja ne ovat yleensä kaupunkien ja kuntien omistuksessa.

Maakuntamuseon johdossa toimii maakuntamuseotutkija tai maakuntamuseoamanuenssi. Hänen tehtävänään on museon toiminnan pyörittämisen lisäksi ohjata ja neuvoa alueen muita paikallismuseoita, ja pitää langat käsissä alueen kulttuuriperinnön säilyttämisen osalta.

Tunnettuja maakuntamuseoita Suomessa ovat mm.

-Turun Museokeskus

-Tampereen museot Vapriikki

-Helsingin Kaupunginmuseo

Valtakunnalliset museot

Helsingissä sijaitsevat Suomen Kansallismuseo, Kansallisgalleria sekä Suomen Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat valtakunnallisia päämuseoita. Niiden tehtävänä on varsinaisen museotoiminnan lisäksi ohjata myös muita oman toiminta-alueensa museoita maassamme. Näihin kolmeen valtakunnalliseen museoon tehdään vuosittain noin 25 prosenttia kaikista maamme museokäynneistä.

Valtakunnallisia museoita ovat:

-Suomen Kansallismuseo: pysyvinä näyttelyinä siellä on näyttelyt Esihistoria, Valtakunta, Suomen tarina ja Vintti.

-Kansallisgalleria, joka koostuu Ateneumin taidemuseosta, nykytaiteen museo Kiasmasta sekä Sinebrychoffin taidemuseosta.

-Suomen luonnontieteellinen keskusmuseo, joka sisältää niin ikään kolme käyntikohdetta, eli Luonnontieteellisen museon, Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan sekä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan.

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnallisia erikoismuseoita on Suomessa 16 kappaletta. Ne ovat kukin oman alansa asiantuntijoita, ja omaavat mittavat kokoelmat alallaan. Valtakunnallisina museoina ne vastaavat ja ohjaavat myös kukin oman alansa museotoimintaa koko maassa, ja hoitavat alansa tallennustoimintaa.

Valtakunnallisista erikoismuseoista voidaan mainita mm.

-Desingnmuseo, Helsinki: museon sivuilla on myös verkkonäyttelyjä suomalaisesta designista.

-Forum Marinum, Turku: upea kokonaisuus joka koostuu merenkulun näyttelystä itse museolla, sekä kokoelmasta vanhoja merenkulkualuksia. Aluksiin pääsee tutustumaan omatoimisesti sisätiloja myöten.

-Suomen Ilmailumuseo, Vantaa: museossa on kymmeniä ilmailualuksia eri aikakausilta, sekä monenlaista kokemista ja näkemistä koko perheelle.

Muut kulttuurihistorialliset museot

Valtakunnallisten museoiden ohjaamina toimii – pääosin kuntien ja kaupunkien omistamia – kulttuurihistoriallisia museoita. Ne esittelevät yleensä alueensa paikallista kulttuurihistoriaa, ja ne ovatkin suosittuja käyntikohteita. Kulttuurihistoriallisissa museoissa vieraillaankin ahkerasti, noin 30 prosenttia vuotuisista museokäynneistä tehdään näihin pienempiin paikallisiin museoihin.

Kiinnostavia kulttuurihistoriallisia museoita ovat mm.

-Amurin työläismuseokortteli, Tampere: tämä ulkomuseo esittelee työväen asumista ja elämää vuosien 1882 – 1973 väliseltä aikakaudelta.

-Fiskarsin kotiseutumuseo, Raasepori: laaja, useampaan rakennukseen koottu museokokonaisuus, joka sijaitsee jo itsessään upeassa vanhassa ruukkiympäristössä.

-Hämeen linna, Hämeenlinna: jännittävä linnakierros ja ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kertoo karusti oman aikakautensa historiasta maassamme.

Kotiseutumuseot

Suomen Kotiseutuliiton alla toimii tuhatkunta kotiseutumuseota, ja ne ovatkin merkittävä osa maamme kulttuuritarjontaa. Kotiseutumuseoita on koko maan laajuisena verkostona, ja valtaosa niistä on avoinna vain kesäaikaan.

Kesäisiä käyntikohteita voisivat olla mm. seuraavat kotiseutumuseot:

-Helsingin pitäjän kotiseutumuseo

-Enontekiön kotiseutumuseo

-Joutsan talomuseo.