Museo määritelmänä

  • tehnyt

Pölyiset arkistot – vai onko sittenkään

Museo sanana makusteltuna tuo mieleen jotain vanhaa ja pölyistä, joka on saanut hautautua museon arkistoihin. Museon tehtävänä on tosiaankin kerätä, säilyttää, tutkia sekä pitää esillä aineistoa, jolla on merkitystä kulttuurihistoriallisesti, historiallisesti ja luonnontieteellisesti. Tämä toiminta on kuitenkin järjestelmällistä, huolellista ja tarkoin säädeltyä, jotta arvokasta materiaalia ei pääsisi tuhoutumaan.

Yleisölle näkyvillä

Näkyvimpänä osana museotoimintaa ovat museot vierailukohteina, ja niissä esillä olevat näyttelyt. Näyttelyissä yleisö pääsee tutustumaan tähän museoituun materiaaliin, ja saa sen kautta konkreettista tuntumaa kulttuurihistoriaamme. Museot ovat jakautuneet taiteen, luonnonhistorian ja kulttuuriperinnön osa-alueille. Parhaimmillaan ne onnistuvat tehtävässään niin, että ne tarjoavat yleisölle mielenkiintoisen vierailukohteen, ja tuovat esille kulttuuriperintömme parhaan annin.

Suosittuja kohteita

Museot ovat Suomessa suosittuja vierailukohteita, ja viime vuonna 2018 maamme virallisissa, ammattimaisesti pyöritetyissä museoissa vierailtiin jo yli 7 miljoonaa kertaa. Tämän luvun päälle tulevat vielä ympäri Suomea sijaitsevat yli 1000 kotiseutumuseota, jotka niin ikään ovat suosittuja matkailukohteita etenkin kesäaikaan.

Monenlaisia tehtäviä

Museoissa säilytetään, arkistoidaan ja konservoidaan kulttuurihistoriallista materiaalia. Materiaalia suojellaan vahingoilta, ja säilytysolosuhteet ovat tarkoin määriteltyjä. Myös opetus- ja tutkimustyö ovat kiinteä osa museoiden toimintaa. Museoiden tutkimustyö onkin monitieteistä, mikä erottaa museotoiminnan esimerkiksi kirjastojen toiminnasta. Historian säilyttäminen ja tutkiminen nivoutuvat luontevasti yhteen yleisölle avoimen museotoiminnan kanssa.