Perusnäyttely 2005

Sähkömuseon perusnäyttely uudistettiin kevättalvella 2005. Uudistetun perusnäyttelyn suunnitteli ja toteutti museotutkija Laura Lankinen yhdessä museon oman väen kanssa. Uudistustyötä avusti Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Uudistetussa perusnäyttelyssä korostuu entisestään paimiolainen näkökulma sähkön kehityskulkuun. Sähkölähteenmäen ja Lounais-Suomen Sähkön sekä paimiolaisten "monttöörien" kautta esitellään koko Suomen maaseudun sähköistämisen keskeiset vaiheet.

Yksi näyttelyn uusista teemoista on "Sähkömiehen opintie", jossa esitellään sähköalan koulutuksen kehitysvaiheet Suomessa. Esille on tuotu aiempaa voimakkaammin myös kaapelointityö. Kotitalouden sähkölaitteita esittelevä suuri vitriini on uusittu myös lähes kokonaan. Uudistetussa perusnäyttelyssä pääsee myös kurkistamaan 1930-luvun sähkötarvikevarastoon.

Perusnäyttely pohjautuu entistä vahvemmin myös museon omiin kokoelmiin. Esillä on yli 400 sähköistä esinettä.

 


Menneet teemanäyttelyt

Find us on Facebook
Follow Us